HYVINKI

HYVINKI – Apua nuorten asumiseen

 • Tukee yli 18 -vuotiaita nuoria, joille kunta ei osta tuettua asumista
 • Yli 21 -vuotiaat nuoret, joiden jälkihuolto – oikeus päättyy ja joille tämän jälkeen kukaan ei tarjoa tukea
 • Nuoria tuetaan ammatillisesti ohjatuilla vapaaehtoisilla tukihenkilöillä
 • Hanketta rahoittaa Veikkaus

Hyvinki – projektin tavoitteet

 • Organisoida ja kouluttaa vapaaehtoiset tukihenkilöt nuorten tueksi
 • Tukihenkilöitä tullaan lisäkouluttamaan, ohjaamaan ja tukemaan pitkäjänteisesti toiminnassaan
 • Rakentaa hyvää yhteistyötä nuorten hyväksi ja asumisen avuksi
 • Lisätä alueellista vapaaehtois – ja vertaistoimintaa ja rakentaa uutta järjestöpohjaista toimintamallia kunnan ja järjestön välillä

Projekti on nuorille avuksi

 • Pyritään saamaan mahdollisimman monelle hyvinkääläiselle tukea tarvitsevalle nuorelle tukihenkilö
 • Tukea itsenäistyviä, syrjäytymisvaarassa olevia nuoria
 • Ehkäistään asunnottomuutta, työttömyyttä sekä sosiaalista syrjäytymistä
 • Auttaa nuorta itsenäiseen elämisen ja asumisen aloittamisessa

 

Edellytykset nuoren mukaan tulolle

 • Nuori haluaa itse saada tukihenkilön
 • Nuori on 18 – 29 vuotias
 • Hän asuu Hyvinkäällä
 • Nuori ei ole oikeutettu kunnan ostamaan tukeen
 • Vaihtoehtoisesti jälkihuolto – oikeus on päättynyt
 • Nuoren oletetaan hyötyvän vapaaehtoisesta tukihenkilöistä
 • Nuorella on riittävä ammatillinen apu tukena
 • Nuorella ei ole vakavaa päihde – tai mielenterveysongelmaa

Hyvinki – vapaaehtoinen tukihenkilö

 • Tukihenkilöksi sopii ihan tavallinen aikuinen, jonka oma elämä on kunnossa ja jolla on aikaa nuorelle!
 • Tukihenkilö saa toimintansa tueksi    koulutusta, ohjausta ja tukea
 • Tukihenkilö toimii vapaaehtoisena omin tiedoin ja taidoin eikä saa toiminnasta palkkaa
 • Vapaaehtoista sitoo vaitiolovelvollisuus
 • Tukihenkilö ei korvaa ammattilaista
 • Tukisuhteen luonne määritellään tukipalvelusopimuksessa

 

HYVINKI – Apua nuorten asumiseen
Hyvinkään Nuorisoasuntoyhdistys ry,
Niittymäentie 4, 05810 Hyvinkää

Päivi Pääskyvuori
Projektikoordinaattori
p. 040 587 0002
paivi.paaskyvuori@hnay.fi