Muuttajalle

SISÄÄNMUUTTAJALLE

Vuokrasopimus
Vuokrasopimus allekirjoitetaan yhdistyksen toimistossa. Vuokrasopimus tehdään kahtena kappaleena yksi vuokranantajalle ja toinen vuokralaiselle. Pidä oma kappaleesi vuokrasopimuksesta hyvässä tallessa. Vuokrasopimusta tarvitset esimerkiksi asumistukea hakiessasi.

Vuokravakuus
Vuokralaiselta peritään vuokrasuhteen alussa kuukauden vuokran suuruinen vuokravakuus, kelan vuokravakuuden ollessa kyseessä on se 3 kk vuokran suuruinen. Vuokrasuhteen päätyttyä vakuus palautetaan vuokralaiselle, jos hän ei ole laiminlyönyt velvollisuuksiaan kuten jättänyt vuokran maksamatta, loppusiivouksen tekemättä tai vahingoittanut huoneistoa. Kelan vakuus raukeaa.

Avaimet
Vuokrasuhteen alkaessa vuokralainen saa huoneiston avaimen haltuunsa, kun vuokravakuus on maksettu tai KElasta on saatu päätös maksusitoumuksesta. Avaimet kuitataan itselleen Hyvinnkään Turvalukosta (Uudenmaankatu 37, 05800 Hyvinkää). Avain on henkilökohtainen arvoesine, jonka luovuttamista edes hetkellisesti ulkopuolisille tulee välttää. Älä liitä avaimeen henkilön tai osoitteen paljastavia tunnisteita. Muista, että avain on vähintään yhtä arvokas kuin sen takana oleva omaisuus. Jos avain katoaa, joudutaan lukot vaihtamaan, josta johtuvat kustannukset peritään asukkaalta. Yleisavain on isännöitsijällä, huoltoyhtiöllä ja yhdistyksen työntekijällä.

Tuloilmoitus
Huoneistoon muutosta on aina ilmoitettava kirjallisesti. Muuttoilmoituksen tekeminen on asukkaan itsensäkin kannalta tärkeää, koska esim. asumistukea varten tarvittava talonkirjaote voidaan antaa vain muuttoilmoituksen tehneistä, ovenavauksia voidaan tehdä vain muuttoilmoituksen tehneille talon asukkaille, vesimaksu pitää maksaa per asukas yms. Muistathan myös ilmoittaa kirjallisesti, jos asuntosi asukasluku muuttuu, jotta vesi- ja sähkölaskut voidaan periä oikean suuruisina.

Autopaikan vuokraaminen
(Pellonojantie ja Lehmustie 5 € / paikka.)
Jos asukas haluaa varata autopaikan, hänen tulee ilmoittaa siitä asumisohjaaja Milla Isohannille. Autopaikka on tarkoitettu jatkuvaan käyttöön, eikä sopimusta voi irtisanoa esim. loma-ajaksi. Vuokra peritään kuukausittain vuokranmaksun yhteydessä. Autopaikan irtisanomisaika on yksi kuukausi. Sisätilalämmittimet ovat kiellettyjä Pellonojantiellä, Lehmustiellä sallittuja. Lämpötolpan johtoja ei saa jättää roikkumaan pistorasiaan tapaturmavaaran vuoksi. Roikkumaan jätetyt johdot kerätään pois. Autoa ei kannata pitää tarpeettomasti kytkettynä sähköön; auton moottori kärsii ja sähköä kuluu.

Saunan käyttö
(Oma vuoro 6 € / kk.)
Jos asukas haluaa varata saunavuoron tai luopua vakituisesta saunavuorostaan, on hänen ilmoitettava siitä yhdistyksen työntekijälle. Saunavuoro maksetaan kuukausittain vuokranmaksun yhteydessä.

Muuttoilmoitus
Muuttoilmoitus tai postinohjauspalvelun tilaus kannattaa tehdä hyvissä ajoin, jotta postisi tulee oikeaan osoitteeseen halutusta päivämäärästä lähtien. Voit tehdä muuttoilmoituksen Postilla ja/tai maistraatille. Internetissä ja puhelimitse voit tehdä ilmoituksen itsestäsi ja samalla kertaa muuttavista perheenjäsenistäsi.

Internetissä: Muuttoilmoitus maistraattiin ja Postille tehdään Postin verkkopalvelussa, jossa voit lisäksi päivittää muut yhteystietosi Postille. Palveluun kirjaudutaan verkkopankkitunnuksilla, Postin käyttäjätunnuksella tai sirullisella henkilökortilla. www.muuttoilmoitus.fi

Puhelimitse: Puhelimitse muuttoilmoituksen voi tehdä suomeksi numerossa 0295 535 535 (pvm/mpm) ja ruotsiksi numerossa 0295 535 536 (pvm/mpm) ma-pe 8-16. Jonottaminen on maksullista.
Muuttoilmoituksen voi tehdä myös erillisellä lomakkeella, jonka saat Postista tai maistraatista.

Kotivakuutus
Taloyhtiön kiinteistövakuutus ei korvaa vahinkotapauksissa asukkaiden omaa omaisuutta, huonekaluja, vaatteita, astioita, tauluja jne. Eikä myöskään remontin aikaista muualla asumista. Tämän vuoksi jokaisella pitää olla voimassa oma kotivakuutus. Tarkistakaa oma vakuutusturvanne. Muista siis hankkia kotivakuutus!

Talousasiat
Omaan kotiin muuttaessa on tärkeää kiinnittää huomiota rahan käyttöön. Tulojen täytyy riittää pakollisiin kuukausittaisiin menoihin, kuten vuokran maksuun. Menoja ja tuloja voi laskea näppärästi etukäteen seuraavalla budjettilaskurilla:  http://www.asumisenabc.fi/asuminen_ja_raha/budjettilaskuri/index.html

Ota selvää myös eri etuuksista, joihin saatat olla oikeutettu. Pienituloiset itsenäisesti asuvat ovat oikeutettuja asumisen tukeen. Asumistukea voit hakea suoraan kelan sivuilta http://www.kela.fi/asumistuki.
Jos tarvitset apua esimerkiksi hakemusten täyttämisessä, voit ottaa yhteyttä asumisohjaajaan.

 

POISMUUTTAJALLE:

Toistaiseksi voimassa olevan sopimuksen irtisanominen / purkaminen
Vuokrasopimus jatkuu, kunnes se puretaan tai irtisanotaan jommankumman osapuolen taholta tai sovitaan yhdessä sen päättymisestä. Irtisanomisaika on vuokranantajan puolelta vähintään kolme kuukautta ja vuokralaisen puolelta yksi kokonainen kalenterikuukausi (jos irtisanot asuntosi maaliskuussa, olet vuokravastuussa vielä huhtikuun jne.).

Irtisanominen on aina tehtävä kirjallisesti ja siitä tulee ilmetä asukkaan nimi, täydellinen osoite sekä päivämäärä, mistä lukien asunto on vapaa. Ilmoituksessa on myös oltava pankkiyhteystiedot vakuusmaksun palauttamista varten ja asukkaan uusi osoite mahdollisia yhteydenottoja varten. Muista myös allekirjoitus ja päiväys. Irtisanomislomakkeita löytyy pesutuvista tai toimistolta.

Määräaikaisen sopimuksen päättyminen
Vuokrasopimus päättyy määräajan kuluttua.

Sopimuksen purkaminen
Sopimuksen purkaminen tulee kyseeseen silloin, kun vuokralainen rikkoo olennaisesti velvollisuuksiaan (mm. jättää vuokran maksamatta, viettää itse tai sallii vietettävän häiritsevää elämää) eikä paranna tapojaan kirjallisen huomautuksen jälkeen. Kun sopimus puretaan, se voi päättyä välittömästi ja seuraava arkipäivä on muuttopäivä.

Asunnon siivous vuokrasuhteen päättyessä
Asunto ja asukkaan käytössä olleet varastotilat tulee poismuuton yhteydessä tyhjentää ja siivota. Jos asunto joudutaan vuokralaisen jäljiltä siivoamaan, peritään kulut vuokralaiselta.

Lähtötarkastus
Lähtötarkastuksesta sovitaan isännöitsijän kanssa (puh. 040 195 2528). Jos tarkastuksessa havaitaan asunnolle aiheutuneen sellaisia vaurioita, joita ei voida katsoa normaalista asumisesta johtuviksi tai jos asuntoa ei ole asianmukaisesti siivottu, niin syntyvät korjaus- ja siivouskulut laskutetaan asukkaalta.

Avainten palautus
Vuokrasuhteen päätyttyä asukas palauttaa kaikki saamansa yhtiön tiloihin sopivat avaimet Hyvinkään Turvalukkoon (Uudenmaankatu 37, 05800 Hyvinkää) tai erikseen sovittaessa isännöinnin yhteshenkilölle asunnon lopputarkastuksen yhteydessä. Jos avaimia jätetään palauttamatta, joudutaan lukkojen muutostyöt laskuttamaan asukkaalta.

Lähtömuuttoilmoitus
Muista tehdä lähtiessäsi lähtömuuttoilmoitus. Lähtöilmoituksen tekeminen on tärkeää, jotta esim. postiasi voidaan jälkikäteen lähettää tai muutoin saada yhteys tarvittaessa.

Muuttosiivouslappu

Muuton yhteydessä on suoritettava muuttosiivous. Muuttosiivous tulee suorittaa huolella. Mikäli asukas laiminlyö muuttosiivouksen, hän kustantaa erillisestä siivouksesta sekä asunnon tyhjillään olosta koituvat kulut. Ohjeen muuttosiivoukseen löydät LOMAKKEISTA.