WÖRTTI

Hyvinkäällä toteutettiin vuosina 2016-2020 Hyvinkään Nuorisoasuntoyhdistys ry:n STEA-rahoitteinen Hyvinki-hanke, jossa koulutettiinvapaaehtoisia tukihenkilöitä 18-29-vuotiaille hyvinkääläisnuorille asumisen ja arjen tueksi. Tämä tukihenkilötoiminta laajenee Wörtti-hankkeessa (2020-2022) Riihimäen, Järvenpään ja Keravan alueillle yhteistyökumppaneina NAL Riihimäki ja Keski-uudenmaan Nuorisoasuntoyhdistys ry.

 

Kenelle tukihenkilö?

Nuorille 18-29-vuotiaille, jotka tarvitsevat tukea arjessaan, mutta eivät saa lakisääteisiä palveluja, kuten vammaispalvelua tai jälkihuoltoa. Ennaltaehkäisevää toimintaa nuorisoasuntoihin muuttaville nuorille.

Yli 25-vuotiaat nuoret, joiden jälkihuolto-oikeus päättyy.

Aikuissosiaalityön asiakkaat, jotka eivät ole kuntien ostamien sosiaalipalveluiden piirissä

Nuoret, jotka ovat jo pudonneet tai vaarassa pudota työelämän ja koulutuksen ulkopuolelle.

 

Tukihenkilö

 • kaikki tukihenkilöt haastatellaan ja yritetään löytää jokaiselle nuorelle mahdollisimman sopiva tukihenkilö
 • Tukihenkilö on vaitiolovelvollinen
 • Tukihenkilö voi tarjota tukea, jota nuori tarvitsee esim. sosiaalisen verkoston puuttumisen ja yksinäisyyden vuoksi ja arjen taitojen opettelussa.
 • Tukihenkilö ei korvaa ammattilaisen antamaa tukea -vapaaehtoinen on nuoren tukena tavallisen ihmisen tiedoilla ja taidoilla
 • Vapaaehtoinen ei kanna vastuuta tuettavasta ja tämän tekemisestä, vaan tukee nuorta pärjäämään itsenäisesti arjessaan.
 • Tukihenkilö on mukana toiminnassa oman halunsa, kykynsä, elämäntilanteensa ja aikataulunsa mukaisesti. Vapaaehtoistoiminta on harrastus, ei työ.

Tukihenkilön koulutus

Koulutuksessa saa tarvittavat tiedot vapaaehtoistoiminnasta, vapaaehtoisten oikeuksista ja velvollisuuksista, vapaaehtoisen roolista ja tehtävistä, nuorisoasumisesta, paikallisesta palvelujärjestelmästä, nuorten elämänhallinnan haasteista, vuorovaikutuksesta nuoren kanssa ja projektikoordinaattorin antamasta tuesta.

Tukisuhde

 • vuoden kestävä sopimus
 • alkaa tukihenkilön, nuoren ja työntekijän tapaamisella
 • tapaamiset vähintään 2 krt/kk
 • Tukihenkilö ei tee nuoren puolesta vaan nuoren kanssa.
 • Tukihenkilö opastaa ja neuvoo nuorta nuoren toiveiden mukaan. Tavoitteena on  nuoren itsenäinen asuminen ja arjenhallinta.
 • liikuntaa, kulttuuria ja tutustumista uusiin paikkoihin
 • ruoanlaittoa, kaupassakäyntiä ja kodinhoitoa
 • opiskelupaikkojen, työpaikkojen tai asuntojen etsimistä
 • harrastuksiin tutustumista
 • asiointia virastoissa, papereiden täyttämistä
 • keskustelua

Mitä vapaaehtoisille ja nuorille tarjotaan?

Virkistystä, vapaaehtoisten vertaistapaamisia, kokemusasiantuntijaluentoja, kuukausittainen yhteydenpito hankkeen työntekijän kanssa.

Ota yhteyttä!

Projektikoordinaattori Päivi Pääskyvuori
Wörtti-hanke
p. 040 587 0002
paivi.paaskyvuori@hnay.fi

Projektityöntekijä Tuuli Nurmi
Wörtti-hanke
p. 040 1971 689
tuuli.nurmi@hnay.fi

Hyvinkään Nuorisoasuntoyhdistys ry,
Niittymäentie 4, 05810 Hyvinkää