WÖRTTI – Tukihenkilötoiminta

 

Wörtti-toiminnassa koulutetaan vapaaehtoisia tukihenkilöitä 18-29 vuotiaille nuorille, asumisen ja arjen tueksi. Wörtti toimii Hyvinkään lisäksi Riihimäen, Järvenpään ja Keravan alueillla.  

Kenelle tukihenkilö?

Nuorille 18-29-vuotiaille, jotka tarvitsevat tukea arjessaan, mutta eivät saa lakisääteisiä palveluja, kuten vammaispalvelua tai jälkihuoltoa. Ennaltaehkäisevää toimintaa nuorisoasuntoihin muuttaville nuorille.

Yli 25-vuotiaat nuoret, joiden jälkihuolto-oikeus päättyy.

Aikuissosiaalityön asiakkaat, jotka eivät ole kuntien ostamien sosiaalipalveluiden piirissä.

Nuoret, jotka ovat jo pudonneet tai vaarassa pudota työelämän ja koulutuksen ulkopuolelle.

 

Tukihenkilö

 • kaikki tukihenkilöt haastatellaan ja yritetään löytää jokaiselle nuorelle mahdollisimman sopiva tukihenkilö
 • Tukihenkilö on vaitiolovelvollinen
 • Tukihenkilö voi tarjota tukea, jota nuori tarvitsee esim. sosiaalisen verkoston puuttumisen ja yksinäisyyden vuoksi ja arjen taitojen opettelussa.
 • Tukihenkilö ei korvaa ammattilaisen antamaa tukea -vapaaehtoinen on nuoren tukena tavallisen ihmisen tiedoilla ja taidoilla
 • Vapaaehtoinen ei kanna vastuuta tuettavasta ja tämän tekemisestä, vaan tukee nuorta pärjäämään itsenäisesti arjessaan.
 • Tukihenkilö on mukana toiminnassa oman halunsa, kykynsä, elämäntilanteensa ja aikataulunsa mukaisesti. Vapaaehtoistoiminta on harrastus, ei työ.

 

Tukihenkilön koulutus

Tukihenkilö saa koulutuksessa kaikki tarvittavat tiedot vapaaehtoistoiminnasta, vapaaehtoisten oikeuksista ja velvollisuuksista, vapaaehtoisen roolista ja tehtävistä, kokemuksia tukisuhteista, nuorten elämänhallinnan haasteista, vuorovaikutuksesta nuoren kanssa ja työntekijöiden antamasta tuesta.

 

Tukisuhde

 • vuoden kestävä sopimus
 • alkaa tukihenkilön, nuoren ja työntekijän tapaamisella
 • tapaamiset vähintään 2 krt/kk
 • Tukihenkilö ei tee nuoren puolesta vaan nuoren kanssa.
 • Tukihenkilö opastaa ja neuvoo nuorta nuoren toiveiden mukaan. Tavoitteena on  nuoren itsenäinen asuminen ja arjenhallinta.
 • liikuntaa, kulttuuria ja tutustumista uusiin paikkoihin
 • ruoanlaittoa, kaupassakäyntiä ja kodinhoitoa
 • opiskelupaikkojen, työpaikkojen tai asuntojen etsimistä
 • harrastuksiin tutustumista
 • asiointia virastoissa, papereiden täyttämistä
 • keskustelua

 

Mitä vapaaehtoisille ja nuorille tarjotaan?

Virkistystä, vapaaehtoisten vertaistapaamisia, kokemusasiantuntijaluentoja, kuukausittainen yhteydenpito hankkeen työntekijän kanssa.

 

Ota yhteyttä!

Toiminnanohjaaja Essi Pöytälaakso

040 197 1689 tai essi.poytalaakso@hnay.fi

Vapaaestoistoiminnan koordinaattori Viivi Ahde

040 587 0002 tai viivi.ahde@hnay.fi

Hyvinkään Nuorisoasuntoyhdistys ry,
Niittymäentie 4, 05810 Hyvinkää