Asukkaan maksut

Vuokranmaksu

Vuokranmaksun eräpäivä on 5. päivä alkavaa kuuta. Vuokratalon ja myös jokaisen asukkaan kannalta on tärkeää, että asukas huolehtii vuokranmaksusta ja muista asumiseen liittyvistä maksuista ajallaan. Maksamattomat vuokrat rasittavat vuokratalon taloutta ja lisäävät näin vuokrankorotustarvetta. Mikäli maksuongelmia esiintyy, on vuokralaisen otettava heti yhteys yhdistyksen työntekijään.

Vuokranmaksun laiminlyönnistä seuraa vuokrasopimuksen purku, häätö ja tuomio maksamattomien saatavien pakkoperinnästä. Oikeuden päätöksestä tulee merkintä myös asianomaisen luottotietoihin.


Vesi- ja sähkömaksu

Vesimaksu ja sähkömaksu maksetaan vuokran yhteydessä. Vesimaksun päättää taloyhtiön hallitus. Käyttämällä vettä harkitusti vaikutat vesimaksun suuruuteen. Niittymäentien kohteessa on asuntokohtaiset vesi- ja sähkömittarit.


Vuokralaiselta perittävät muut maksut

Vuokranantaja ei vastaa vuokralaisen itsensä, hänen perheenjäsenensä, kotieläintensä tai vieraittensa huolimattomuudesta johtuvista tai tahallisesti aiheuttamista vioista/vaurioista. Niiden korjauskustannukset peritään vuokralaiselta.

Vuokralainen maksaa muiden kuin alun perin huoneiston normaaliin perusvarustukseen kuuluvien laitteiden asentamisen, irrottamisen sekä tästä aiheutuvien muutosten korjauskustannukset. Ota aina ennen näiden muutosten tekemistä yhteys isännöitsijään p. 0401952528. Muista kuin vuokrasopimukseen kuuluvista palveluista maksaa niiden käyttäjä.