Asumisrauha

Jokaisella asukkaalla on oikeus asua rauhallisessa ja viihtyisässä talossa. Jos naapurisi viettää sinua häiritsevää elämää (esim. häiritsevän kova musiikki, äänekäs juhlinta tms. järjestyssääntöjen rikkominen) on parasta ensin ystävällisesti keskustella naapurin kanssa siitä, miten yhteinen viihtyvyys talossa parhaiten turvattaisiin.

Huomioitava on, että vuokralainen vastaa myös vieraidensa aiheuttamasta häiriöstä. Mikäli keskustelu ei auta, se ei ole mahdollista tai häiriö on vakavaa tai toistuvaa, tulee häirityn asukkaan kirjallisesti valittaa asiasta isännöitsijälle tai yhdistyksen toiminnanjohtajalle ja selvittää yksityiskohtaisesti häiriön luonne ja ajankohta. Tämän jälkeen yhdistyksen toiminanjohtaja on yhteydessä puhelimitse ja isännöitsijä lähettää kirjallisen muistutuksen häiriötä tuottavalle vuokralaiselle. Mikäli häiriö vielä tämän jälkeen toistuu, tulee naapurin tehdä uusi kirjallinen valitus. Tämän jälkeen isännöitsijä lähettää toisen varoituksen häiriötä aiheuttaneelle vuokralaiselle. Jos häiriö vielä tämänkin jälkeen toistuu, ryhtyy vuokranantaja häätötoimenpiteisiin.