Keneen ottaa yhteyttä kun…

Haasteita asumisessa

Asumisessa voi ilmetä ongelmia eri elämäntilanteissa. Yhdistyksen työntekijät ovat asukkaita varten tilanteissa, joissa kohtaat haasteita. Haasteet saattavat liittyä asunnon kunnossapitoon, virallisten asioiden hoitamiseen tai esimerkiksi talouden hallintaan. Yhdistyksen työntekijöiden kanssa etsitään yhdessä ratkaisuja ongelmiin ja varmistetaan, että asiat etenevät sujuvasti. Jos sinulle tulee asumisessa tai elämisessä haasteita tai vaikeuksia, ota rohkeasti yhteyttä yhdistyksen työntekijöihin. Tarkoituksena on ehkäistä asumisen kriisiytyminen ja tarttua ongelmiin ennen kuin ne ehtivät kasaantua. Tämän vuoksi kannattaa ottaa yhteyttä hyvissä ajoin, kun ongelmia alkaa vasta ilmaantua.


Haasteita raha-asioissa

Vanhempien luota muuttaminen merkitsee aina kustannuksia. Vuokra-asuntoonkin muuton yhteydessä syntyy suuria menoeriä, mm. kodin perushankinnat (esim. kalusteet, astiat). Itsenäiseen asumiseen liittyy melkoinen määrä toistuvaissuorituksia eli laskuja, jotka säännöllisesti tulevat maksettavaksesi. Jotta rahat saadaan riittämään, on selvitettävä myös millä tuloilla menot saa katettua. Taloussuunnittelu on siis osa elämänsuunnittelua.

Raha-asioissa pysyy tilanteen tasalla, kun jollakin tavalla ennakoi tulonsa ja menonsa. Tulojen ja välttämättömien menojen erotus on pelivara. Jos rahat eivät riitä tai sinulle ei jää lainkaan pelivaraa yllättävien tilanteiden varalle, on sinun pienenettävä menoja tai suurennettava tuloja. Mitkä menoistasi ovat tarpeettomia tai tarpeettoman suuria? Voitko saada jostain lisätuloja? (Lisää palkkaa, asumistukea tai toimeentulotukea) Tarvittaessa voit kääntyä talousvaikeuksissa yhdistyksen työntekijöiden puoleen.

Muista tarkistaa Kelan verkkosivuilta, että olet hakenut etuudet, joihin olet oikeutettu.