Pois muutto

Toistaiseksi voimassa olevan sopimuksen irtisanominen / purkaminen
Vuokrasopimus jatkuu, kunnes se puretaan tai irtisanotaan jommankumman osapuolen taholta tai sovitaan yhdessä sen päättymisestä. Irtisanomisaika on vuokranantajan puolelta vähintään kolme kuukautta ja vuokralaisen puolelta yksi kokonainen kalenterikuukausi (jos irtisanot asuntosi maaliskuussa, olet vuokravastuussa vielä huhtikuun jne.).

Irtisanominen on aina tehtävä kirjallisesti ja siitä tulee ilmetä asukkaan nimi, täydellinen osoite sekä päivämäärä, mistä lukien asunto on vapaa. Ilmoituksessa on myös oltava pankkiyhteystiedot vakuusmaksun palauttamista varten ja asukkaan uusi osoite mahdollisia yhteydenottoja varten. Muista myös allekirjoitus ja päiväys. Irtisanomislomakkeita löytyy pesutuvista tai toimistolta.

Määräaikaisen sopimuksen päättyminen
Vuokrasopimus päättyy määräajan kuluttua.

Sopimuksen purkaminen
Sopimuksen purkaminen tulee kyseeseen silloin, kun vuokralainen rikkoo olennaisesti velvollisuuksiaan (mm. jättää vuokran maksamatta, viettää itse tai sallii vietettävän häiritsevää elämää) eikä paranna tapojaan kirjallisen huomautuksen jälkeen. Kun sopimus puretaan, se voi päättyä välittömästi ja seuraava arkipäivä on muuttopäivä.


Asunnon siivous vuokrasuhteen päättyessä
Asunto ja asukkaan käytössä olleet varastotilat tulee poismuuton yhteydessä tyhjentää ja siivota. Jos asunto joudutaan vuokralaisen jäljiltä siivoamaan, peritään kulut vuokralaiselta.


Lähtötarkastus
Lähtötarkastuksesta sovitaan isännöitsijän kanssa (puh. 040 195 2528). Jos tarkastuksessa havaitaan asunnolle aiheutuneen sellaisia vaurioita, joita ei voida katsoa normaalista asumisesta johtuviksi tai jos asuntoa ei ole asianmukaisesti siivottu, niin syntyvät korjaus- ja siivouskulut laskutetaan asukkaalta.


Avainten palautus
Vuokrasuhteen päätyttyä asukas palauttaa kaikki saamansa yhtiön tiloihin sopivat avaimet Hyvinkään Turvalukkoon (Uudenmaankatu 37, 05800 Hyvinkää) tai erikseen sovittaessa isännöinnin yhteshenkilölle asunnon lopputarkastuksen yhteydessä. Jos avaimia jätetään palauttamatta, joudutaan lukkojen muutostyöt laskuttamaan asukkaalta.


Lähtömuuttoilmoitus
Muista tehdä lähtiessäsi lähtömuuttoilmoitus. Lähtöilmoituksen tekeminen on tärkeää, jotta esim. postiasi voidaan jälkikäteen lähettää tai muutoin saada yhteys tarvittaessa.


Muuttosiivous
Muuton yhteydessä on suoritettava muuttosiivous. Muuttosiivous tulee suorittaa huolella. Mikäli asukas laiminlyö muuttosiivouksen, hän kustantaa erillisestä siivouksesta sekä asunnon tyhjillään olosta koituvat kulut.

Huoneiston muuttosiivouslomake.