Vuokran maksaminen

Vuokranmaksun eräpäivä on 5. päivä alkavaa kuuta. Vuokratalon ja myös jokaisen asukkaan kannalta on tärkeää, että asukas huolehtii vuokranmaksusta ja muista asumiseen liittyvistä maksuista ajallaan. Maksamattomat vuokrat rasittavat vuokratalon taloutta ja lisäävät näin vuokrankorotustarvetta. Mikäli maksuongelmia esiintyy, on vuokralaisen otettava heti yhteys yhdistyksen työntekijään.

Vuokranmaksun laiminlyönnistä seuraa vuokrasopimuksen purku, häätö ja tuomio maksamattomien saatavien pakkoperinnästä. Oikeuden päätöksestä tulee merkintä myös asianomaisen luottotietoihin.