Wörtti – toiminta

Wörtti-toiminnassa koulutetaan vapaaehtoisia tukihenkilöitä 18-29 vuotiaille nuorille asumisen ja arjen tueksi. Toiminta-alueena on Hyvinkää, Riihimäki, Järvenpää ja Kerava. Jokainen nuori sekä tukihenkilö tavataan henkilökohtaisesti, jotta tukipari sopisi mahdollisimman hyvin yhteen. Tukihenkilöt ovat vaitiolovelvollisia. Tukihenkilö ei kanna vastuuta nuoresta ja hänen tekemisestä, vaan tukee nuorta pärjäämään itsenäisesti arjessaan. Nuorille ja tukihenkilöille tarjotaan säännöllisesti virkistystoimintaa mm. retkeilyn, ulkoilun, kulttuurin tai liikunnan parissa. Kenelle tukihenkilö?

18-29 -vuotiaalle nuorelle, joka tarvitsee tukea arjessaan asumiseen ja itsenäiseen elämiseen liittyvissä asioissa. Tukihenkilö ei korvaa ammattilaisen antamaan tukea, vaan on nuoren tukena tavallisen ihmisen tiedoilla ja taidoilla. 

Mitä tukihenkilön kanssa voi tehdä?

Nuori ja tukihenkilö sopivat itse mitä tekevät tapaamisillaan. Tapaamiset voivat sisältää mm. keskustelua, arjen taitojen harjoittelua, viranomaisasiointia, ulkoilua tai muuta vapaa-ajan tekemistä. 

Kuinka pitkäksi ajaksi tukihenkilön saa?

Tukisuhde on vuoden pituinen ja tapaamisia on vähintään 2 kertaa kuukaudessa. Tukisuhteesta tehdään sopimus, jonka allekirjoittavat nuori, tukihenkilö sekä yhdistyksen työntekijä. 

Miten tukihenkilön saa?

Nuori täyttää Wörtti-hakemuksen, jonka jälkeen työntekijät ovat yhteydessä häneen ja sopivat tapaamisen.


Kuka voi ryhtyä tukihenkilöksi?

Tukihenkilöksi voi ryhtyä täysi-ikäinen itsenäisesti asuva henkilö, jonka omat arjen taidot ovat sellaisia, että voi tukea tai opastaa toista ihmistä. Jokainen tukihenkilöksi haluava koulutetaan sekä haastatellaan. Tukihenkilö on mukana toiminnassa oman halunsa, kykynsä, elämäntilanteensa ja aikataulunsa mukaisesti. Vapaaehtoistoiminta on harrastus, ei työ.

Millainen tukihenkilökoulutus on ja milloin se järjestetään?

Koulutus kestää 3 tuntia ja se sisältää tietoa vapaaehtoisen henkilön oikeuksista ja vastuista, Wörtti-toiminnasta ja nuorten parissa toimimisesta. Koulutuksia järjestetään ympäri vuoden tarkemmat tiedot aikatauluista löydät etusivun ajankohtaisista julkaisuista. 

Mitä tukihenkilö saa toiminnasta?

Toiminnassa järjestetään säännöllisesti vertaistapaamisia, asiantuntija info-tilaisuuksia, virkistystoimintaa (retkiä ja muita tapahtumia), tuen yhdistyksen työntekijöiltä sekä uusia kokemuksia ja ihmissuhteita. 

Miten tukihenkilöksi pääsee?

Täyttämällä Wörtti-hakemuksen, jonka jälkeen työntekijät ovat yhteydessä ja sopivat ajankohdan haastattelulle. 


Tukihenkilöiden info-alusta

Täältä pääset Wörtti-tukihenkilöille tarkoitettuun alustaan, johon on koottu hyödyllisiä linkkejä, ajankohtaisia tiedotteita sekä vinkkejä. Päästäksesi alustalle tarvitset salasanan, jonka saat yhdistyksen työntekijöiltä.


Wörtti -toiminnan käsitteiden kuvaukset

2023 Wörtti käsiteympyrä

2023 Wörtti-polku

2023 Wörtti-toiminnan esite 

2023 Wörtti-mainos


Ota yhteyttä!

Essi Pöytälaakso, toiminnanohjaaja

040 197 1689 | essi.poytalaakso@hnay.fi

Viivi Ahde, vapaaehtoistoiminnan koordinaattori

040 587 0002 | viivi.ahde@hnay.fi