Asukkaalle

Vuokranmaksu

Vuokranmaksun eräpäivä on 5. päivä alkavaa kuuta. Vuokratalon ja myös jokaisen asukkaan kannalta on tärkeää, että asukas huolehtii vuokranmaksusta ja muista asumiseen liittyvistä maksuista ajallaan. Maksamattomat vuokrat rasittavat vuokratalon taloutta ja lisäävät näin vuokrankorotustarvetta. Mikäli maksuongelmia esiintyy, on vuokralaisen otettava heti yhteys yhdistyksen työntekijään.

Vuokranmaksun laiminlyönnistä seuraa vuokrasopimuksen purku, häätö ja tuomio maksamattomien saatavien pakkoperinnästä. Oikeuden päätöksestä tulee merkintä myös asianomaisen luottotietoihin.

Vesimaksu/sähkö

Vesimaksu ja sähkömaksu maksetaan vuokran yhteydessä. Vesimaksun päättää taloyhtiön hallitus. Käyttämällä vettä harkitusti vaikutat vesimaksun suuruuteen. Niittymäentien kohteessa on asuntokohtaiset vesi- ja sähkömittarit.

Vuokralaiselta perittävät muut maksut

Vuokranantaja ei vastaa vuokralaisen itsensä, hänen perheenjäsenensä, kotieläintensä tai vieraittensa huolimattomuudesta johtuvista tai tahallisesti aiheuttamista vioista/vaurioista. Niiden korjauskustannukset peritään vuokralaiselta.

Vuokralainen maksaa muiden kuin alun perin huoneiston normaaliin perusvarustukseen kuuluvien laitteiden asentamisen, irrottamisen sekä tästä aiheutuvien muutosten korjauskustannukset. Ota aina ennen näiden muutosten tekemistä yhteys isännöitsijään p. 0401952528.

Muista kuin vuokrasopimukseen kuuluvista palveluista maksaa niiden käyttäjä.

Yhteistilat

Pellonojantien ja Lehmustien kohteissa on asukkaiden käytössä yhteistilat, Pellonojantiellä A-talon kellarissa ja Lehmustiellä talon alakerrassa. Yhteistila on kaikkien asukkaiden käytettävissä, yhteistilan käytöstä voi kysyä yhdistyksen työntekijöiltä. Kaikki taloyhtiön yhteistilat tulee käytön jälkeen siivota, niin että seuraavan käyttäjän on miellyttävä tulla tilaan.

Pyörävarastossa ei saa säilyttää mitään ylimääräisiä tavaroita. Pesutupa on asukkaiden käytössä klo 7-22 välisenä aikana. Pesukoneen käyttö on asukkaalle maksutonta. Pesutuvassa on varauslista, josta voit varata vuoron itsellesi. Piha on kaikkien asukkaiden käytössä ja sen hoitamiseen on kiinnitettävä erityistä huomiota. Laita roskat niille varattuihin paikkoihin.

Asukasdemokratia

Taloyhtiössä järjestetään asukaskokouksia, kokouksista tiedotetaan kaikkia asukkaita. Osallistumalla kokouksiin voit vaikuttaa omaan asumisviihtyvyyteen.
Taloyhtiön hallituksessa on 1 asukasedustaja, joka valvoo kokouksissa asukkaiden etua. Asukasedustajan valitsee asukaskokous.

Asukastoiminta

Asukastoimintaa pyritään järjestämään kerran kuukaudessa. Asukastoiminta voi olla esimerkiksi keilausta, peli-ilta, elokuvia tms. Asukastoiminta on lähtökohtaisesti asukkaille maksutonta. Asukastoiminnasta tiedotetaan kuukausittaisessa asukastiedotteessa ja talojen omissa facebook-ryhmissä.

Asukastoimikunta

Asukastoimikuntaan on tervetullut kuka tahansa Hyvinkään Nuorisoasuntoyhdistyksen asukas. Toimikunta kokoontuu tarpeen mukaan ideoimaan mm. yhteistä asukastoimintaa. Ota rohkeasti yhteyttä yhdistyksen työntekijään.

Häiriöt

Jokaisella asukkaalla on oikeus asua rauhallisessa ja viihtyisässä talossa. Jos naapurisi viettää sinua häiritsevää elämää (esim. häiritsevän kova musiikki, äänekäs juhlinta tms. järjestyssääntöjen rikkominen) on parasta ensin ystävällisesti keskustella naapurin kanssa siitä, miten yhteinen viihtyvyys talossa parhaiten turvattaisiin.

Huomioitava on, että vuokralainen vastaa myös vieraittensa aiheuttamasta häiriöstä. Mikäli keskustelu ei auta, se ei ole mahdollista tai häiriö on vakavaa tai toistuvaa, tulee häirityn asukkaan kirjallisesti valittaa asiasta isännöitsijälle tai yhdistyksen toiminnanjohtajalle ja selvittää yksityiskohtaisesti häiriön luonne ja ajankohta. Tämän jälkeen yhdistyksen toiminanjohtaja on yhteydessä puhelimitse ja isännöitsijä lähettää kirjallisen muistutuksen häiriötä tuottavalle vuokralaiselle. Mikäli häiriö vielä tämän jälkeen toistuu, tulee naapurin tehdä uusi kirjallinen valitus. Tämän jälkeen isännöitsijä lähettää toisen varoituksen häiriötä aiheuttaneelle vuokralaiselle. Jos häiriö vielä tämänkin jälkeen toistuu, ryhtyy vuokranantaja häätötoimenpiteisiin.

Ongelmia asumisessa

Asumisessa voi ilmetä ongelmia eri elämäntilanteissa. Yhdistyksen työntekijät ovat asukkaita varten tilanteissa, joissa kohtaat haasteita. Haasteet saattavat liittyä asunnon kunnossapitoon, virallisten asioiden hoitamiseen tai esimerkiksi talouden hallintaan. Yhdistyksen työntekijöiden kanssa etsitään yhdessä ratkaisuja ongelmiin ja varmistetaan, että asiat etenevät sujuvasti. Jos sinulle tulee asumisessa tai elämisessä haasteita tai vaikeuksia, ota rohkeasti yhteyttä yhdistyksen työntekijöihin. Tarkoituksena on ehkäistä asumisen kriisiytyminen ja tarttua ongelmiin ennen kuin ne ehtivät kasaantua. Tämän vuoksi kannattaa ottaa yhteyttä hyvissä ajoin, kun ongelmia alkaa vasta ilmaantua.

Ongelmia raha-asioissa

Vanhempien luota muuttaminen merkitsee aina kustannuksia. Vuokra-asuntoonkin muuton yhteydessä syntyy suuria menoeriä, mm. kodin perushankinnat (esim. kalusteet, astiat). Itsenäiseen asumiseen liittyy melkoinen määrä toistuvaissuorituksia eli laskuja, jotka säännöllisesti tulevat maksettavaksesi. Jotta rahat saadaan riittämään, on selvitettävä myös millä tuloilla menot saa katettua. Taloussuunnittelu on siis osa elämänsuunnittelua.

Raha-asioissa pysyy tilanteen tasalla, kun jollakin tavalla ennakoi tulonsa ja menonsa. Tulojen ja välttämättömien menojen erotus on pelivara. Jos rahat eivät riitä tai sinulle ei jää lainkaan pelivaraa yllättävien tilanteiden varalle, on sinun pienenettävä menoja tai suurennettava tuloja. Mitkä menoistasi ovat tarpeettomia tai tarpeettoman suuria? Voitko saada jostain lisätuloja? (Lisää palkkaa, asumistukea tai toimeentulotukea) Tarvittaessa voit kääntyä talousvaikeuksissa yhdistyksen työntekijöiden puoleen.

– Asumistukea & toimeentulotukea haetaan KELA:n toimistosta.

Sekä asumistuen että toimeentulotuen saaminen ja suuruus riippuu hakijan tuloista ja hyväksyttävistä menoista. Lomakkeita löytyy Kelasta.

Järjestyssäännöt

JÄRJESTYSSÄÄNNÖT

Vinkkejä asunnon hoitoon

-Lattiakaivon puhdistaminen:
Laita suojakäsineet. Poista lattiakaivon ritilä. Poista lattiakaivosta kaikki ylimääräinen moska pois. Laita lattiakaivoon ja ritilälle desinfioivaa ainetta ja anna vaikuttaa. Pese lattiakaivo ja ritilä vanhalla tiskiharjalla. Heitä tiskiharja käytön jälkeen roskiin. Laita lattiakaivon ritilä takaisin paikoilleen.

-Ikkunat:
Isoja ikkunoita pestäessä on aina laitettava tuki ikkunan alle. Ikkunoihin saa asentaa vain valkoisia sälekaihtimia.
Ikkunoiden ilmastointiluukut toimivat seuraavasti:
Tapit sisäänpäin = kokonaan kiinni
Tapit keskiosassa = puoliksi auki
Tapit ulospäin = kokonaan auki

Marttojen sivuilta (www.martat.fi) löytyy paljon hyviä siivousvinkkejä. Siivouskalenteri auttaa pitämään asunnon hyvässä kunnossa niin, että siivoamisen ei tarvitse aina tuntua urakalta: http://www.martat.fi/kodinhoito/siivous/siivouskalenteri/

Kierrätys
Kiinteistössä noudatetaan erillisjätekeräysohjetta. Kaikki jäte on laitettava ohjeiden mukaan pussitettuna niille varattuihin astioihin. Remontti-, ongelma- ja muuttojätteet jokainen hoitaa itse kaatopaikalle.
Solmi pussit huolella ja laita ne samaan astiaan!

BIOJÄTE paperi- tai muovipussiin
– Hedelmien, vihannesten kuoret, perkuujätteet, pilaantuneet elintarvikkeet ja pienet luut
– Kananmunankuoret, kahvinporot, suodatin- ja teepussit.
– Kissanhiekka ja kotieläinten häkkien siivousjätteet.

KUIVAJÄTE tavalliseen muovipussiin
– Muovi-, paperi-, ja styroxpakkaukset (pussit ja purkit) sekä muoviset taloustavarat.
– Vaipat, risat tekstiilit ja kengät, posliini, tuubit, hehkulamput, risat lelut jne.
– Tyhjät ja kuivat maali- ja aerosolipurkit.
– Kierrätykseen kelpaamaton pahvi ja paperi.
– Pehmopaperit (talouspaperit, servetit jne.)
– Kasvit ja multa

KARTONKI huuhdeltuina ja taiteltuna sisäkkäin
– pahvilaatikot, aaltopahvi, voimapaperi, maito- ja mehutölkit, kartonkipakkaukset
– talous- ja wc-paperihylsyt, munakennot, paperikassit ja –pussit

Jäteastiaan laitetaan jätteet pussitettuna.
Sinne EI saa laittaa rakennusjätettä tai muuta terävää pusseja rikkovaa jätettä. Naruja, letkuja tai vaijereita ei saa olla IRRALLAAN astiassa.

ONGELMAJÄTTEET OIKEISIIN PAIKKOIHIN
Kotitalouksien yleisimpiä ongelmajätteitä ovat
– Vanhentuneet lääkkeet
– Maalit, liimat, lakat ja puunsuoja-aineet
– Loisteputket ja lamput
– Akut ja paristot
– Öljyt ja öljyiset jätteet
– Torjunta-aineet
– Voimakkaat puhdistusaineet

VAARALLISEN JÄTTEEN VASTAANOTTO
Jokainen hoitaa vaaralliset jätteet itse asianmukaiseen paikkaan!
Vaaralliset jätteet, sähkö- ja elektroniikkaromu sekä jäteastioihin kuulumattomat viedään Kapulan jätteidenkäsittelyalueelle osoitteeseen Kapulasillantie 2, 05880 Hyvinkää