Tietosuojaseloste

Tietosuoja

Olemme sitoutuneet suojaamaan asiakkaidemme henkilötietoja. Tällä sivulla kerromme henkilötietojen käsittelystä Hyvinkään Nuorisoasuntoyhdistys ry:ssä Ohjaustaverkossa.fi -palvelun osalta. Henkilötietoja käsitellään Suomessa.

Tarkemmat tiedot henkilötietojen käsittelystä löydät tietosuojaselosteestamme.

Ohjaustaverkossa.fi -palvelun tietosuojaseloste

Mihin tarkoituksiin keräämme henkilötietojasi?

Keräämme ja käsittelemme henkilötietojasi Ohjaustaverkossa.fi -palvelun kautta tapahtuvan asumisohjauksen ja -neuvonnan hoitamiseksi. Henkilötietojen käsittely on välttämätöntä henkilökohtaisen ohjauksen ja neuvonnan toteuttamiseksi sekä sitä edeltäviin toimiin. Käsittelemme henkilötietoja myös tehtävien suunnittelemiseksi, toiminnan vaikuttavuuden arvioimiseksi ja tilastointia varten.

Mitä tietoja keräämme?
Palvelussa käsitellyt henkilötiedot kerätään suoraan sinulta. Palvelussa voimme käsitellä seuraavia tietoja:

– Perustiedot sinusta, kuten nimi ja henkilötunnus
– Yhteystietosi, kuten sähköpostiosoite
– Tiedot, jotka annat ohjauksen yhteydessä, kuten tiedot omasta elämäntilanteestasi , ja annettu ohjaus ja neuvonta.
– Tiedot suostumuksesta ja sen peruuttamisesta osallistuessasi monialaiseen ohjaukseen
– Palvelun käytöstä kertyvät tekniset tiedot, kuten kirjautumistiedot ja lokitiedot
– Tiedot huoltajasta, jos olet alaikäinen
– Ohjaustilassa antamasi palaute

Kenelle henkilötietoja voidaan luovuttaa?
Voimme luovuttaa henkilötietoja seuraavissa tilanteissa seuraaville tahoille:

– Soveltuvan lainsäädännön tai viranomaisen määräyksen edellyttäessä henkilötietojen luovuttamista viranomaiselle;
– Jos osallistut Palvelussa monialaiseen ohjaukseen ja olet antanut suostumuksesi, henkilötietojasi voidaan luovuttaa ohjaustilassa toiselle viranomaiselle tai organisaatiolle.
– Ohjaustaverkossa.fi -palveluntarjoajalle Palvelun toteuttamiseksi. Palveluntarjoaja toimii puolestamme ilman oikeutta käyttää tietoja omiin tarkoituksiinsa. Palveluntarjoajana toimii Keski-Suomen ELY-keskus.
– Jos olemme mukana sulautumisessa, liiketoimintakaupassa tai muussa toiminnan uudelleenjärjestelyssä, henkilötietosi voidaan siirtää uudelle toiminnan harjoittajalle.

Kuinka kauan säilytämme henkilötietojasi?
Henkilötietojasi säilytetään Tietosuojalain 5.12.2018/1050 määritettyjen säilytysaikojen mukaisesti.

Mitä oikeuksia sinulla on?
Sinulla on oikeus päästä itseäsi koskeviin henkilötietoihin. Omat henkilötietosi voit ladata Ohjaustaverkossa.fi -palvelusta itse tai voit lähettää tietopyynnön postitse yhdistykselle. Voit pyytää henkilötietojesi oikaisemista, rajoittamista tai poistamista. Sinulla on oikeus peruuttaa antamasi suostumus milloin tahansa, jos henkilötietojen käsittely perustuu suostumukseen. Lisäksi sinulla on oikeus vastustaa henkilötietojen käsittelyä markkinointitarkoituksiin ja kieltää suoramarkkinointi.

Voit siirtää tietosi järjestelmästä toiseen eli saada henkilötietosi jäsennellyssä, yleisesti käytetyssä ja koneellisesti luettavassa muodossa sekä siirtää ne toiselle rekisterinpitäjälle sovellettavan lainsäädännön rajoissa. Mikäli koet, että henkilötietojasi ei ole käsitelty tietosuojalainsäädännön mukaisesti, voit tehdä valituksen tietosuojavaltuutetun toimistoon (www.tietosuoja.fi).

Omien tietojen tarkistaminen
Ohjaustaverkossa.fi -palveluun rekisteröidyllä on oikeus tarkistaa omat henkilötietonsa. Voit ladata sinua koskevat tiedot ohjaustilassa. Voit myös pyytää tietoja kirjallisesti henkilötietopyyntölomakkeella. Lomake tulee toimittaa yhdistyksen postiosoitteeseen. Tietoja pyytäessä on ilmoitettava tarpeelliset seikat kuten nimi, osoite ja yhteystiedot. Rekisterinpitäjä antaa henkilötiedot vain rekisteröidylle itselleen.

Lataa omat tietosi kirjautumalla Ohjaustaverkossa.fi -palveluun

Tulostettava lomake henkilötietojen tarkastuspyynnön tekemiseksi

Rekisterinpitäjän yhteystiedot:

Hyvinkään Nuorisoasuntoyhdistys ry
Niittymäentie 4
00700 Helsinki

Tietosuojavastaava:
Kaisa Halme
kaisa.halme(a)hnay.fi
040 849 7745