Muuttajalle

SISÄÄNMUUTTAJALLE

Vuokrasopimus
Vuokrasopimus allekirjoitetaan yhdistyksen toimistossa. Vuokrasopimus tehdään kahtena kappaleena yksi vuokranantajalle ja toinen vuokralaiselle. Pidä oma kappaleesi vuokrasopimuksesta hyvässä tallessa. Vuokrasopimusta tarvitset esimerkiksi asumistukea hakiessasi.

Vuokravakuus
Nuorisoasunnoilla asuvalle vuokran määrään sisältyy Garantian takausvakuutus, jonka vuoksi rahavakuutta ei peritä vuokralaiselta. Huomiona, että takausvakuutus ei poista vuokralaisen maksuvelvollisuutta aiheutetuista vahingoista tai maksamattomista vuokrista.

Avaimet
Vuokrasuhteen alkaessa vuokralainen saa kaksi huoneiston avainta haltuunsa. Avainhallinnasta huolehtii Hyvinkään Turvalukko (Uudenmaankatu 37, Hvnk). Avain on henkilökohtainen arvoesine, jonka luovuttamista edes hetkellisesti ulkopuolisille tulee välttää. Älä liitä avaimeen henkilön tai osoitteen paljastavia tunnisteita. Muista, että avain on vähintään yhtä arvokas kuin sen takana oleva omaisuus. Jos avain katoaa, joudutaan lukot vaihtamaan, josta johtuvat kustannukset peritään asukkaalta. Yleisavain on isännöitsijällä, huoltoyhtiöllä ja yhdistyksellä.

Tuloilmoitus
Huoneistoon muutosta on aina ilmoitettava kirjallisesti. Muuttoilmoituksen tekeminen on asukkaan itsensäkin kannalta tärkeää, koska esim. asumistukea varten tarvittava talonkirjaote voidaan antaa vain muuttoilmoituksen tehneistä, ovenavauksia voidaan tehdä vain muuttoilmoituksen tehneille talon asukkaille, vesimaksu pitää maksaa per asukas yms. Muistathan myös ilmoittaa kirjallisesti, jos asuntosi asukasluku muuttuu, jotta vesi- ja sähkölaskut voidaan periä oikean suuruisina.

Autopaikan vuokraaminen
(Pellonojantie ja Lehmustie 5 € / paikka.)

Jos asukas haluaa varata autopaikan, hänen tulee ilmoittaa siitä isännöintiin. Autopaikka on tarkoitettu jatkuvaan käyttöön, eikä sopimusta voi irtisanoa esim. loma-ajaksi. Vuokra peritään kuukausittain vuokranmaksun yhteydessä. Autopaikan irtisanomisaika on yksi kuukausi. Sisätilalämmittimet ovat kiellettyjä Pellonojantiellä, Lehmustiellä sallittuja. Lämpötolpan johtoja ei saa jättää roikkumaan pistorasiaan tapaturmavaaran vuoksi. Roikkumaan jätetyt johdot kerätään pois. Autoa ei kannata pitää tarpeettomasti kytkettynä sähköön; auton moottori kärsii ja sähköä kuluu.

Pellonojantien ja Lehmustien kiinteistöt ovat yksityisen pysäköinninvalvonnan piirissä ja valvonnasta vastaa Parkkipate. Parkkipate valvoo kiinteistön parkkipaikkoja ja yleisiä alueita. Varatuille paikoille pysäköityjä autoja ei kuitenkaan valvota. Väärin pysäköidystä autosta voi tehdä valvontapyynnön osoitteessa parkkipate.fi/valvontapyyntolomake. Se välittyy lähimmälle pysäköinninvalvojalle.

Saunan käyttö
(Oma vuoro 6 € / kk.)
Jos asukas haluaa varata saunavuoron tai luopua vakituisesta saunavuorostaan, on hänen ilmoitettava siitä isännöitsijälle. Saunavuoro maksetaan kuukausittain vuokranmaksun yhteydessä.

Muuttoilmoitus

Muuttoilmoitus tai postinohjauspalvelun tilaus kannattaa tehdä hyvissä ajoin, jotta postisi tulee oikeaan osoitteeseen halutusta päivämäärästä lähtien. Jotta postit lähetetään oikeaan osoitteeseen halutusta päivämäärästä lähtien, kannattaa muuttoilmoitus tehdä viikkoa ennen muuttoa.

Voit tehdä muuttoilmoituksen Postille ja/tai digi- ja väestötietovirastolle (ent. maistraatille).

Internetissä
Muuttoilmoitus tehdään Postin verkkopalvelussa, jossa voit lisäksi päivittää myös muut yhteystietosi Postille. Palveluun kirjaudutaan verkkopankkitunnuksilla, Postin käyttäjätunnuksella tai sirullisella henkilökortilla.
www.posti.fi/muuttoilmoitus

Lomakkeella
Paperisen lomakkeen voi noutaa ja palauttaa ainoastaan Postin tai Digi- ja väestötietoviraston asiointipisteeseen. Lomakkeen jättäjän henkilöllisyys todennetaan.

Posti, Keskusta (Kauppakeskus Willa)                 Digi- ja väestötietovirasto, Hyvinkää
Torikatu 7                                                            Urakankatu 1 B
05800 HYVINKÄÄ                                                05900 HYVINKÄÄ
ma – pe klo. 09:00 – 16:15

Kotivakuutus
Nuorisoasunnoilla asuville on otettu kiinteistön toimesta ryhmävakuutuksen, joka sisältää peruskotivakuutuksen ja yksityishenkilön vastuuvakuutuksen. Vuokralaisen vastuulla on tehdä päätös siitä, riittävätkö kyseiset vakuutukset hänen tarpeisiinsa. Vakuutuksien ehtoihin voi tutustua Hyvinkään Nuorisoasuntoyhdistyksen toimistolla erikseen sovittuna ajankohtana, tai pyytää ehdot isännöitsijältä sähköpostitse.

Talousasiat
Omaan kotiin muuttaessa on tärkeää kiinnittää huomiota rahan käyttöön. Tulojen täytyy riittää pakollisiin kuukausittaisiin menoihin, kuten vuokran maksuun. Menoja ja tuloja voi laskea näppärästi etukäteen seuraavalla budjettilaskurilla:  http://www.asumisenabc.fi/asuminen_ja_raha/budjettilaskuri/index.html

Ota selvää myös eri etuuksista, joihin saatat olla oikeutettu. Pienituloiset itsenäisesti asuvat ovat oikeutettuja asumisen tukeen. Asumistukea voit hakea suoraan kelan sivuilta http://www.kela.fi/asumistuki.
Jos tarvitset apua esimerkiksi hakemusten täyttämisessä, voit ottaa yhteyttä asumisohjaajaan.

POISMUUTTAJALLE:

Toistaiseksi voimassa olevan sopimuksen irtisanominen / purkaminen
Vuokrasopimus jatkuu, kunnes se puretaan tai irtisanotaan jommankumman osapuolen taholta tai sovitaan yhdessä sen päättymisestä. Irtisanomisaika on vuokranantajan puolelta vähintään kolme kuukautta ja vuokralaisen puolelta yksi kokonainen kalenterikuukausi (jos irtisanot asuntosi maaliskuussa, olet vuokravastuussa vielä huhtikuun jne.).

Irtisanominen on aina tehtävä kirjallisesti ja siitä tulee ilmetä asukkaan nimi, täydellinen osoite sekä päivämäärä, mistä lukien asunto on vapaa. Ilmoituksessa on myös oltava pankkiyhteystiedot vakuusmaksun palauttamista varten ja asukkaan uusi osoite mahdollisia yhteydenottoja varten. Muista myös allekirjoitus ja päiväys. Irtisanomislomakkeita löytyy pesutuvista tai toimistolta.

Määräaikaisen sopimuksen päättyminen
Vuokrasopimus päättyy määräajan kuluttua.

Sopimuksen purkaminen
Sopimuksen purkaminen tulee kyseeseen silloin, kun vuokralainen rikkoo olennaisesti velvollisuuksiaan (mm. jättää vuokran maksamatta, viettää itse tai sallii vietettävän häiritsevää elämää) eikä paranna tapojaan kirjallisen huomautuksen jälkeen. Kun sopimus puretaan, se voi päättyä välittömästi ja seuraava arkipäivä on muuttopäivä.

Asunnon siivous vuokrasuhteen päättyessä
Asunto ja asukkaan käytössä olleet varastotilat tulee poismuuton yhteydessä tyhjentää ja siivota. Jos asunto joudutaan vuokralaisen jäljiltä siivoamaan, peritään kulut vuokralaiselta.

Lähtötarkastus
Lähtötarkastuksesta sovitaan isännöitsijän kanssa (puh. 040 195 2528). Jos tarkastuksessa havaitaan asunnolle aiheutuneen sellaisia vaurioita, joita ei voida katsoa normaalista asumisesta johtuviksi tai jos asuntoa ei ole asianmukaisesti siivottu, niin syntyvät korjaus- ja siivouskulut laskutetaan asukkaalta.

Avainten palautus
Vuokrasuhteen päätyttyä asukas palauttaa kaikki saamansa yhtiön tiloihin sopivat avaimet Hyvinkään Turvalukkoon (Uudenmaankatu 37, 05800 Hyvinkää) tai erikseen sovittaessa isännöinnin yhteshenkilölle asunnon lopputarkastuksen yhteydessä. Jos avaimia jätetään palauttamatta, joudutaan lukkojen muutostyöt laskuttamaan asukkaalta.

Lähtömuuttoilmoitus
Muista tehdä lähtiessäsi lähtömuuttoilmoitus. Lähtöilmoituksen tekeminen on tärkeää, jotta esim. postiasi voidaan jälkikäteen lähettää tai muutoin saada yhteys tarvittaessa.

Muuttosiivouslappu

Muuton yhteydessä on suoritettava muuttosiivous. Muuttosiivous tulee suorittaa huolella. Mikäli asukas laiminlyö muuttosiivouksen, hän kustantaa erillisestä siivouksesta sekä asunnon tyhjillään olosta koituvat kulut. Ohjeen muuttosiivoukseen löydät LOMAKKEISTA.